Автори 2015

Маја Крстевска Коларова

Маријана Јанческа

Дејан Крстески

Душка Врховац

Јоханес Беилхарц

Ана Голејшка

Иван Шопов

Николина Андова Шопова

Давор Стојановски

Елизабета Колева

Стефан Марковски

Дијана Ухерек Стевановиќ

Живанка Брламова

ПОСТХУМНО: Александар Апостолов

Апостолов Митко

Моника Стојановска

Ѓоко Здравески

Александра Спасеска

Никола Ристевски

Марија Улишева

Ристо Филчевски

Маја Петровска

Петранка Костадинова

Мартин Богатиноски

Мануела Златкова

Жарко Жерновски

Сузи Тенева

Јане Киров

Николина Козарева

Филип Ѓорѓиев

Марија Нинеска

Миле Димовски

Славуца Урумова – Марковска

Александар Митовски

Евгенија Станкоска

Игор Ивановски

Снежана Стојчевска

Гаврило Миловановиќ

Николиќ Фросина

Диме Данов

Тања Вукобрат

Зоран Младеновски

Сања Стојковска

Небојша Стојаноски – Мајор

Нора Николоска

Воислав Пехчевски

Бистра Кумбароска

Михајло Свидерски

Лидија Димковска

Јовица Ивановски

Ива Пуовиќ

Димитри Самандов

Ирена Блажеска

Давор Баришиќ – Јаман

Марија Павлеска

Хактан Реџеп Исмаил

Славица П. Диневска

Александар Маџаровски

Елена Пренџова

Наум Баткоски

Сара Александровска

Стефан Јовановиќ

Елена Данова

Адријан Арсовски

Биљана Стојановска

Новица Наков

Кристина Мерклер

Таушанов Томе

Марија Кекеновска

Божидар Барлакоски

Марина Мијаковска

Константин Карев

Јулијана Маринковиќ

Давор Крстевски

Горана Митровиќ

Јосип Коцев

Маринела Стојменова

Спасе Коцев

Цветанка Коцева

Денис Апостолов

Викторија Мирческа

Кирил Максимоски

Катерина Диманова

Дончо Мишовски

Благица Смилкова

Тони Павлески

Билјана Ѓоргиева – Зринк

Елена Лела

Марко Салџиевски

Љупка Антеска

Лазар Попов

Жаклина Филипова – Свеќаровска

Ристо Маџунков

Росана Џогова

Ангела Миладиноска

Ивана Карова

Филип Димкоски

Ирена Стевановска

Верица Митреска

Драгана Евтимова

Даниел Карески

Зорица Петкоска

Пепица Станоева

Марија Шаклева

Никола Стојанов

Микица Илова

Катерина Гогова

Зоран Василески

Ана Нешовска

Анета Василева

Васко Маглешов

Славица Гаџова Свидерска

Ангела Никодиновска

Матеј Петров

Слаѓана Брезовска

Нада Костадинова

Александар Јовановски

Радмила Ванкоска

Д. А. Лори

Исток Улчар

Габриела Стојаноска – Станоеска

Атанасова Ивана

Маја Мојсова

Малвина Шокар

Мила Гроздановска

Даниела Хаџи – Тоневска

Смаќоска Мира

Ирина Максимоска

Колев Ѓоко – Бејбис

Милена Лунеска

Виолета Сековска

Христијан Тодоровски

Тања Кармзова Костиглиола

Маријана Аспровска

Венци Трајков

Сузана Мицева

Стефчо Стефанов – Аџамија

Катерина Цветкова

Фросина Марковска

Наталија Наумовска

Кети Јованова

Сања Атанасовска

Ирена Митковска

Спасија Бежановска

Љубица Шулова

Даниела Пејева Митева

Ана Јанева

Елена Трајковска

Васе Велков

Ана Милошеска

Ана Бунтеска

Томас Чепаитис

Advertisements