Елена Цветковска: Мисли

Моите мисли
Светулки во мојата глава
Не гаси ги
Чувај им ги фенерчињата
Тие ќе те галат на старост
И мене ќе ме надживеат
Оти со прегор не се живее долго.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s