Ана Голејшка – Љубов

љубов, првото легло
ми беше топло, мајка ми
среде жега ме носеше
татко ми милно ми зборуваше
папочната врвка е конопот
со кој ги врзав сите спомени
и ме донесоа на свет со
потајна желба да сум момче
не знаат – јас и момче и Continue reading

Advertisements

Ана Голејшка: по(Станување)

Исчезнуваме намерно
од сите социјални мрежи
за само да не’ праша некој
Каде си? Добра ли си? Continue reading