Катерина Диманова – Живеат пустините во нашите души

Секојдневно во себе умираме повеќе пати
како пристаништа кои ги оддалечиле
своите бродови од себе со насмевката на ветрот. Continue reading

Advertisements

Далибор Ивановиќ – За крај

ќе остариш
ќе ти се намалат желбите
ќе ти ги изеде темнина забите
нема да можеш да ги поделиш зборовите
ќе ти излезе вистината цела Continue reading

Мануела Златкова – Не знаеш ништо за крајот на светот

Крајот на играта
доаѓа кога пред нашите очи
ќе се провлечат лицата
на сите мали деца
кои пред нас
се залажуваа дека се наивни, Continue reading