Митко Гогов – … а требаше да биде траума од процесот

вдахни си тревкаста роса на твоите очи

уплавот како корен од клетва пушти го
во речното корито на судните води.

во раката срцето на светот ни отчукува
и тоа сѐ повеќе боли Continue reading

Advertisements

Славица Гаџова Свидерска – Доилка

Светот започнува и завршува
на твоите гради.
Историјата со векови разлева крв
ти со милениуми ја надокнадуваш
со млеко. Continue reading