Митко Апостолов – Горниот

На тебе ти е лесно
Сам свој татко.
Сам свој син.
Сам своја мајка
Сам свој предок
Сам свој следбеник. Continue reading

Advertisements

Ѓоко Здравески – [војници]

многу е просто: во тој спроти себе
би пукал ли, иако првпат во животот
го гледаш, само затоа што некој одозгора
ви рекол дека сте си душмани? Continue reading

Гаврило Миловановиќ – K-pax (мајката со две сонца наместо очи)

Твојот воздух го задржуваш за да јас можам да дишам,
твоето срце го испразни за да во моево сета љубов ја впишам
и птиците ги замолкна за да јас можам да пеам
ја затвори смртта во зандани за јас да живеам.
Осиромашуваш за да можам да го гледам светот како цар,
не спиеш, ноќи не спиеш за да јас продолжам да сонувам. Continue reading