Митко Гогов – видиков прелом

ги дигитализирам неслучените
одлуки, ставам печат на непотпишаните
договори со смртта,
го избегнувам нострифицирањето на тестаментот
во кој сакам да отпишам сѐ што
во континуитет ми создава срцебол. Continue reading

Advertisements

Жаклина Филипова-Свеќаровска – Далечни градови

Асфалтот на улиците во некои далечни градови
има распукнато од копнеж по моите чекори. Continue reading

Д.А. Лори – Небо во време на тапост

Сите навидум различни неба,
едни во време на спокој и мир,
други во невреме; војна и смрт,
сите тие навидум различни неба
се едно исто, заедничко небо,
свиснато над нашата радост или болка; Continue reading