Катерина Диманова – Живеат пустините во нашите души

Секојдневно во себе умираме повеќе пати
како пристаништа кои ги оддалечиле
своите бродови од себе со насмевката на ветрот. Continue reading

Advertisements

Андреј Ал-Асади – * * *

Слободата голта барут
И бодро напред ве тера
Кај што мислите повторливост да одгатнете Continue reading

Кристијан Атанасов – Што има ново?

Хрониката по весниците станува секој ден се
поцрна. Колата секој ден станува повалкана.
Просјаците кај семафорот стануваат
повозрасни. Continue reading

Александар Јовановски – Средба со непознатото

Крвта е изворски силна и во моите најдалечни вени,
преполни се сите текови, загушени сите сливници.
Моето тело исчекува средбата со непознатото! Continue reading